اخبار اخبار

مطالعات مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

-"گزارش های ترجمان دانش مطالعات کووید –۱۹"در مرکز تحقیقات سیاستگذاری تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز شامل ۵ مطالعه 

- نتایج " مطالعه برآورد تمایل و تقاضای ایرانیان جهت شرکت در برنامه واکسیناسیون علیه ویروس کرونا قبل از توزیع واکسن در کشور (بهمن ماه ۹۹)"

رصد مجلات مرتبط با اطلاعات و نتایج مطالعات منتشر شده در دنیا در مورد بیماری و ویروس کرونا

اقدامات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت کشور در خصوص انتشار اطلاعات و نتایج مطالعات منتشر شده در دنیا در مورد بیماری و ویروس کرونا در قالب برنامه ای با نام "رصد مجلات (Journal Watch)"

ادامه مطلب...

Journal Watch  ۱

 Journal Watch  ۲

 Journal Watch  ۳

 Journal Watch  ۴

 Journal Watch  ۵

هفدهمین، هجدهمین و نوزدهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹

هفدهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹

- تاثیر نسبت مرگ های تجمعی به علت کووید –۱۹ به کل مرگ ها بر روند مرگ روزانه در کشورهای مختلف.

هجدهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹

- The Superspreading Problem

نوزدهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹

-ابتلای مجدد (Reinfection)

برگزاری همایش ملی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

ه اطلاع کاربران می رساند دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد همایش ملی "یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی هزاره" را از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲ لغایت ۱۴۰۰/۹/۴ برگزار نماید.                            پوستر همایش

چهاردهمین، پانزدهمین و شانزدهمین گزاره برگ کمیته تحقیقات کووید - 19

چهاردهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید - ۱۹

- آنچه که باید سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت برای بازسازی پس از پاندمی کووید - ۱۹ بدانند

پانزدهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید - ۱۹

- شیوع سرمی و بروز تجمعی کووید - ۱۹ در ایران.

شانزدهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید - ۱۹

- فعالیت اماکن ورزشی و حضور تماشاچی ها:استراتژی مناسب در دوران کووید - ۱۹.

نمایش 5 - 1 از 216 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 44