اخبار اخبار

سی و نهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید _ 19

گزاره برگ شماره 39 تهیه شده توسطکمیته راهبری مطالعات واکسیناسیون کووید - ۱۹ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با عنوان:

- " پیامدهای بعد از واکسن های کووید –19: گزارش نظام مراقبت فعال در ایران"

شایان ذکر است این گزارش اولین گزارش رسمی از عوارض واکسن های پر مصرف در ایران و برگرفته از نظام مراقبت فعال در کشور می باشد.

سی و هشتمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید _19

گزاره برگ شماره 38 تهیه شده توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید - ۱۹ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران با عنوان:

- " به روزرسانی خصوصیات اپیدمیولوپیک موارد با تجربه عفونت مجدد، بستری مجدد و بازگشت ناشی از کووید –19"

شماره 23 رصد مقالات مرتبط با اطلاعات و نتایج مطالعات منتشر شده در دنیا در مورد بیماری و ویروس کرونا

شماره 23رصد مقالات مرتبط با اطلاعات و نتایج مطالعات منتشر شده در دنیا در مورد بیماری و ویروس کرونا

- Journal Watch  23

سی و هفتمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید - 19

سی و هفتمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید - 19

- به روزرسانی انواع واریانت های کووید –19 با تمرکز بر واریانت دلتا

برگزاری " دهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان"

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه شیراز در نظر دارد " دهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان" را از تاریخ 10 لغایت 11 آذرماه سال جاری (1400) برابر با 1 لغایت 2 دسامبر (2021) بصورت مجازی برگزار نماید.جهت کسب اطلاعات تکمیلی می توانید به  آدرس ذیل مراجعه نمایید.

https://whc2021.sums.ac.ir                                        

 پوستر

نمایش 5 - 1 از 247 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 50