اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاری کارگاه "آشنایی مقدماتی با منابع کتابخانه و خدمات آن "ویژه دانشجویان جدیدالورود بهمن۹۷ (گروه پرستاری)

کتابخانه مرکزی با هدف ارتقاء سطح دانش دانشجویان در خصوص نحوه استفاده از منابع کتابخانه و آشنایی با خدمات آن اقدام به برگزاری کارگاه طبق برنامه نمود.

لازم به ذکر است این کارگاه در شروع هر ترم تحصیلی توسط کارشناسان کتابخانه برای دانشجویان جدیدالورود برگزار می شود.

     

نظر
لینک مطلب :