اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاری کارگاه "آشنایی با منابع و خدمات کتابخانه" ویژه دانشجویان جدیدالورود مهر۹۸

کتابخانه مرکزی با هدف ارتقاء سطح دانش دانشجویانجدیدالوروددر شروع سال تحصیلی اقدام به برگزاری کارگاهی با عنوان "آشنایی مقدماتی با منابع و خدمات کتابخانه"طبق برنامه نمود.

در این کارگاه که با هدف آشنایی دانشجویان جدیدالورود با کتابخانه، منابع (چاپی و الکترونیکی)، نرم افزارها  و خدمات آن است بروشورهای آموزشی (معرفی بانک های اطلاعاتی، معرفی نرم افزارهای کتابخانه و نحوه استفاده از VPN) در بین دانشجویان شرکت کننده توزیع گردید.

لازم به ذکر است از ابتدای مهر ماه ۹8تاکنون 13جلسه کارگاه توسط کارشناسان کتابخانه برای دانشجویان جدیدالورود برگزار شده است.

     

   

نظر
لینک مطلب :