معرفی کارمندان معرفی کارمندان

کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ردیف

نام و نام خانوادگی / سمت

مدرک

1.

راحله محرابی

مدير اطلاع رساني پزشكي و منابع علمی

رئیس کتابخانه مرکزی

دانشجوی ترم آخر دکترای تخصصی کتابداری و

اطلاع رسانی پزشکی

2.

فاطمه دولتی

مدير اجرايي كتابخانه ها و کارشناس مشاوره و اطلاع رسانی پزشکی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 

3.

سمیه پاک نژاد

کارشناس هماهنگی توانمندسازی و کارگاههای آموزشی کتابخانه

کارشناس علم سنجی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

4. 

مرضیه فیضی ربانی

کتابدار بخش امانت

کارشناس آماده سازی منابع

 

فوق دیپلم مدارک پزشکی

5.

فهیمه عبدی

کارشناس فهرست نویسی منابع

 کتابدار بیمارستان علامه بهلول

 کارشناس واحد ترجمان دانش

 

لیسانس کتابداری پزشکی

6.  

علیرضا خاکپور 

کمک کتابدار بخش امانت

فوق دیپلم مدیریت امور اداری

       7.

حسن کرامتی 

کمک کتابداردانشکده بهداشت

لیسانس مدیریت بازرگانی
8

محمد مصباح

كارشناس فناوري اطلاعات

كارشناس وب سنجي

ليسانس نرم افزار رايانه
9

محمد كفشي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس توليد محتوا

کارشناس مدیریت سلامت

 

پرسنل خدمات:

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

سید محمد یوسف زاده

05157223028/داخلی 165

2

حمید عباس نژاد

05157223028/ داخلی 169