معرفی کارمندان معرفی کارمندان

کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ردیف

نام و نام خانوادگی / سمت

جنس

مدرک

تعداد

1.

راحله محرابی

مسوول کتابخانه

زن

دانشجوی ترم آخر دکترای تخصصی کتابداری و

اطلاع رسانی پزشکی

1

2.

بتول توانای مندی 

کتابدار مرجع

زن

لیسانس روانشناسی

1

3.

سمیه پاک نژاد، فاطمه دولتی

کتابدار خدمات فنی

زن

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2

4. 

مرضیه فیضی ربانی

کتابدار بخش نشریات

زن

فوق دیپلم مدارک پزشکی

1

5.

فهیمه عبدی

کتابدار خدمات فنی

زن لیسانس کتابداری پزشکی 1

6.  

علیرضا خاکپور 

کمک کتابدار

مرد

فوق دیپلم مدیریت امور اداری

1

       7.

حسن کرامتی 

متصدی امور دفتری

مرد لیسانس مدیریت بازرگانی 1

 

اطلاعات کارمندان کتابخانه مرکزی